Kalite Kontrol Departmanı


Geoteknik A.Ş. bünyesinde bulunan laboratuvarımız, 35 yılın verdiği birikimle 13,03,2007 tarihinde 142 nolu Bayındırlık bakanlığı onaylı laboratuvarlar arasına girmiş ve 4 senedir bir çok büyük projede çalışarak kalitesini kanıtlamıştır. Kapsam içerisinde bulunan deneyleri ve kullanılan standartları aşağıda ayrıntılı olarak belirteceğiz. Çalışmalarımız da laboratuvar deneylerinin yanında, arazi testlerini de başarı ile yürütmekteyiz. Bu kapsamda jet grout, fore kazık, iksa sistemleri imalat ve kontrolleri, sondaj çalışmaları içerisinde yapılan testler, dolgu kontrolleri, Kitle hareketi ölçümlemeleri vb gibi bir çok alanda testler yapılmaktadır. Bunun yanında bilgi birikimimizi 2008 yılında uluslar arası platforma taşıyarak, Irak, Türkiye, Geoteknik Libya, Geoteknik Azerbaycan, Geoteknik Middle East bünyesinde TSE, ASTM ve BS standartlarına göre çalışmalarda bulunulmuş ve devam edilmektedir. Kalite kontrol aslında hayatımızın bir parçası olmalıdır. Kalite kontrol deneylerini şirket olarak etkin kullandığımız ve kullanmadığımız ancak bize yabancı olmayan alanlar şu şekildedir.

1) Zemin etüdü çalışmaları
2) Fore kazık imalatı kalite kontrolleri
3) Derin kazılarda ve heyelanlı bölgelerde oluşabilecek kayma ölçümlemeleri
4) Jet grout imalatı kalite kontrolleri
5) Dolgu kontrolleri
6) Otoyol çalışmaları kalite kontrol deneyleri
7) Baraj ve tünel projeleri öncesi ve sonrasında yapılacak kalite kontrolleri
8) Katı atık depolama tesisi kalite kontrol deneyleri
9) Taş ocakları agrega olabilirlik ve kaya kalite kontrolleri

1.Laboratuvar Çalışmaları
1-1.Zemin Mekaniği Deneyleri
1-2.Kaya Mekaniği Deneyleri

2.Arazi Çalışmaları
2-1.Sondaj Çalışması Esnasında Yapılan Deneyler
2-2.Dolgu Kontrolleri İçin Yapılan Deneyler
2-3.Fore Kazıklar İmalatlarının Kontrolü İçin Yapılan Deneyler
2-4.Jet Grout İmalatlarının Kontrolü İçin Yapılan Deneyler
2-5.İksa (Derin Kazı) Çalışmalarında Yapılan Deneyler
2-6.Diğer Arazi Deneyleri

2) Arazi deneyleri
Jeolojik rapor hazırlanmasın da veya yapılan imalatın kontrolünün yapılmasında arazi deneylerinden elde edilen veriler çok önemlidir. Bu kapsamda olması gereken ve hangi amaçla kullanıldığı belirtilmiş deneyler tabloda sunulmuştur. Arazi deneyleri genelde imalatların kontrolleri için yapılmaktadır. Ancak dolgu kontrolünü ayrı olarak değerlendirmek gerekirse şu deneyler yapılmaktadır.

• Laboratuarda standart veya modifiye proktor kompaksiyon deneyi
• Elek analizi
• Arazide kum konisi veya nükleer yoğunluk testi
• Plaka yükleme
• Arazi CBR

Fore Kazıklarda Yapılan Arazi ve Laboratuar Deneyleri:
• Kazık yükleme deneyi
• PIT testi
• İmalatlarda kullanılan demirlerin çekme dayanımları

Jet Grout İmalatlarında Yapılan Arazi ve Laboratuvar Deneyleri
• Jet grout kolon yükleme deneyi
• Jet grout çekme deneyi
• PIT Testi
• İmalarda elde edilen kolonların karot dayanımları

Sondajlar Sırasında Yapılan Arazi Deneyleri:
• SPT deneyi
• Pressiyometre deneyi
• Vane deneyi
• Basınçlı su testi
• Jeofizik Vp,Vs dalga hızları

Sondajlar Dışında Yapılan Deneyler:
• CPT
• Plaka yükleme
• Arazi CBR
• Kum konisi
• Nükleer yoğunluk
• Jeofizik etüdler (Sismik, rezistivite, mikro trömür vs)
• Ankraj germe

İksa ve Heyelan Ölçümlemelerinde Yapılan Deneyler:
• İnklonometre ölçümleri
• Piezometre ölçümlemeleri
• Oturma kolonu ölçümlemeleri